El Popola Ĉinio>

名词复数用法研究(一)

| 2016-09-21
Bookmark and Share

 

    1.一般来说,形容词的数要与被修饰的名词的数一致。例如:

    ruĝa krajono 一枝红铅笔

    ruĝaj krajonoj 几枝红铅笔

 

    但在阅读中,我们也发现有时形容词的数和名词的数不一致。它们的数不一致时所表达的意思是各不相同的。例如:

    nigra kaj blanka katoj (= nigra kato + blanka kato) 一只黑猫和一只白猫(请比较:nigra kaj blanka kato 一只黑白花的猫)

    nigra kaj blankaj katoj (= nigra kato + blankaj katoj) 一只黑猫和几只白猫

    nigraj kaj blanka katoj (= nigraj katoj + blanka kato) 几只黑猫和一只白猫

 

    Esperantaj libro kaj gazeto (Esperanta libro kaj Esperanta gazeto) 一本世界语书和一本世界语杂志(请比较:Esperanta libro kaj gazeto 一本世界语书和一本杂志(这意味着杂志不是世界语的,也许是英语或法语的。再比较:libro kaj gazeto Esperanta 一本书和一本世界语杂志)

    Esperantaj libroj kaj gazetoj (= Esperantaj libroj + Esperantaj gazetoj) 几本世界语书和几本世界语杂志

    Esperantaj libroj kaj gazeto (= Esperantaj libroj + Esperanta gazeto) 几本世界语书和一本世界语杂志

    Mi havas fidelajn amikon kaj kolegon (= fidelan amikon kaj fedelan kolegon). 我有一位忠实的朋友和一位忠实的同事。

    Mi havas fidelan amikon kaj kolegon (= fidelan amiko-kolegon). 我有一位忠实的朋友和同事(朋友和同事指的是同一个人)。

 

    2.和形容词一样,物主代词同时修饰两个或两个以上单数名词时,一般也应该用复数形式。例如:

    miaj patro kaj patrino 我的父亲和我的母亲

 

    但是,按照柴门霍夫的语言习惯,当物主代词同时修饰两个或两个以上单数名词时,物主代词往往用单数形式。例如:

    mia frato kaj fratino 我的哥哥和我的姐姐

 

    这种说法虽然不符合逻辑,但在语义上却不会造成误解,而且在语音上读起来比复数形式(miaj frato kaj fratino)还要自然,所以这种形式实际上比复数形式更为可取。当然,我们也可以用重复物主代词的办法来代替复数形式。例如:

    mia frato kaj mia fratino 我的哥哥和我的姐姐

 

    此外,柴门霍夫也常在不影响语义的条件下用单数形容词修饰多个抽象名词。例如:

    la simpla lernado kaj uzado de Esperanto (Z) (= la simpla lernado kaj simpla uzado de Esperanto) 单纯的学习和使用世界语

 

    3.由两个并列的形容词(形容词+形容词)修饰复数名词时,这两个形容词都应该加复数词尾。例如:

    ĉinaj-esperantaj vortaroj 几本汉词世界语词典

    iraj-reiraj biletoj 几张来回票

    afrikaj-aziaj amikeco kaj unuiĝo 亚非友谊和团结

 

    但也可以只在后一个形容词上加复数词尾。例如:

    ĉina-esperantaj vortaroj 几本汉世词典

 

    两种形式相比较,前一种形式(即ĉinaj-esperantaj vortaroj)似乎更为可取。

 

    4.由两个并列的名词用连字符连接而成的复合名词(名词-名词),它们的两个组成部分都应各自带有自己的复数词尾。例如:

    Ili volas amikiĝi kun esperantistoj-kemiistoj. 他们愿和懂世界语的化学家交朋友。

    Ili estas verkistoj-filozofoj. 他们是作家兼哲学家。

 

    5.一般来说,主语的数应该与表语或谓语动词复杂时态(包括被动语态)中的分词形容词的数保持一致。例如:

    Liaj du fratoj estas esperantistoj. 他的两个弟兄是世界语者。

    La tablo kaj la seĝo estas malnovaj. 这张桌子和这张椅子是旧的。

    La du pontoj estas jam konstruitaj. 这两座桥已经造好。

    Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. 父亲和母亲合称双亲。

    La laboristoj estis finintaj la laboron, kiam sonis la kvina horo. 钟敲五点时,工人们已做完了工作。

 

    主语的数与表语或谓语动词复杂时态的数一般要求一致。主要有四种情况:

 

    1)如果主语和表语分别是由复数名词和集体名词或集体名词和复数名词充当的,则主语的数和表语的数只须在意思上而不必在形式上保持一致。例如:

    La nepalanoj estas gaja popolo, kaj tio speguliĝas en iliaj kantoj. 尼泊尔人是快活的民族,这反映在他们的歌曲中。

    La rozoj kaj la siringoj estas la ornamo de tiu ĉi lango. 玫瑰和丁香花是这块国王的装饰。

    Via idaro estas mastroj sur la tero. 你的子孙将是大地的主人。

 

    在柴门霍夫翻译的《安徒生童话集》(Fabeloj de Andersen)第一卷第124页上有这样一句话:

    Malĝojo kaj suferoj farĝos via sorto! 忧愁和痛苦将成为你的命运!

 

    这句话的表语也只能用单数形式而不能改用复数形式来表达。

 

    2)“multe da + 复数名句词”作主语时,其表语或谓语动词的复杂时态(包括被动语态)应该用复数形式。例如:

    Multe da larmoj estis ploritaj. (Z., Fabeloj de Andersen, I, p.97) 许多眼泪被哭了出来。(柴门霍夫,《安徒生童话集》,第一卷第97页)

    Estis akceptitaj jam multe da tre gravaj gastoj. 许多非常重要的客人已被接来了。(Z., 转引自Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, p.718, 以下略为PIV)

 

    但是如果主语是“multo da + 复数名词”,则表语或谓语动词的复杂时态(包括被动语态)应该用单数形式。例如:

    Kia grandega multo da provoj estis farita en tiu ĉi direkto!按这一方向所做的试验是何等的多啊!(Z., 转引自PIV,p. 718)

    Grandega multo da neologismoj estas tute senbezona por lernado. 大量的新词是完全没有必要学习的。

 

    但有时也用复数形式。例如:

    La plimulto da membroj estas devigitaj aĉetadi ĉiujn verkojn. (Fundamenta Krestomatio, p. 193) 大多数成员被迫购买所有作品。(《基础文选》 p.193)(但该书注释者认为devigitaj应改成devigita)

    Tiam multo da vortoj fariĝus en la skribado nediferencigeblaj unu de alia. 在那种情况下许多单词就会在书写上变得相互无法区别。

 

    值得注意的是:这最后一个例句中的nediferencigeblaj unu de alia似乎无法改成单数形式。

 

    3)“paro da + 复数名词”作主语时,其表语或谓语动词的复杂时态(包括被动语态)应该用单数形式。例如:

    Estas transdonita al mi paro da galoŝoj. (Z., Fabeloj de Andersen, I, p. 73) 一双套鞋被转交给我。(柴门霍夫,《安徒生童话集》,第一卷第73页)

 

    4)如果主语是“unu + 单数名词 + post la alia”,则表语或谓语动词的复杂时态(包括被动语态)应该用复数形式。例如:

    Unu velo post la alia estis levataj. (Z., Fabeloj de Andersen, I, p. 55) 船帆被一一地扯了起来。(柴门霍夫,《安徒生童话集》,第一卷第55页)

    Unu donaco post la alia estis deŝiritaj. (Z., Fabeloj de Andersen, II, p. 45) 一件礼物接着一件礼物被撕扯了下来。(柴门霍夫,《安徒生童话集》,第二卷第45页)

 

    但有人认为上述句子中的被动分词应该用单数形式,例如上面的第一句话可改成:

    Unu velo post la alia estis levata. (见Fundamenta Krestomatio, p.40, 注4)

 

Ipernity: El Popola Chinio

Facebook: EPC El Popola Chinio

Twitter: El Popola Chinio

WeChat: Skani la du-dimensian kodon por legi EPĈ en WeChat

 

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments