El Popola Ĉinio>

Laŭtaga programo

| 2014-07-15
Bookmark and Share

    Sabato, la 26-a de julio

 

14h00-17h00 Komitato de UEA 1, Hodler

 

14h00-18h00 Libroservo 1, Régulo Pérez

 

15h00-16h00 Unuafojaj Kongresanoj, Frank

 

19h00-21h00 Movada Foiro, López Luna

 

Dimanĉo, la 27-a de julio

 

10h00-12h00 Solena Inaŭguro, Zamenhof

 

13h00-14h30 Amikaro de Bruno Gröning 1, Borovečki

 

13h00-14h30 IKU 1 (inaŭguro; Montanari), Frank

 

13h00-14h30 Oomoto: Kio estas Oomoto?, Sekelj

 

13h00-18h00 Libroservo 2, Régulo Pérez

 

13h15-14h00 Esperanto-Sumoo: legado de E-libroj, Sonnenfeld

 

13h30-15h00 Estraro respondas – Jarraporto 2013, Mattos

 

14h00-15h00 Tango-leciono 1, Hess

 

14h45-15h30 Hispana Eksprese 1, Sekelj

 

15h00-16h00 Ekumena Diservo

 

15h15-16h00 Veteranoj: Veteranaj Esperantistoj, Sonnenfeld

 

15h15-16h15 Eŭropa Komisiono, Borovečki

 

15h15-16h15 Internacia Koruso 1 (provludo), Hess

 

15h15-16h45 Kongresa Temo 1, Frank

 

15h45-16h45 Prelego pri Argentino 1: Patagonio – sur la limo de la imagado, Sekelj

 

16h15-17h00 Akademio de Esperanto (fermita), Sonnenfeld

 

16h30-18h00 Internacia Arta Vespero 1 (elektoj kaj provludoj), Hess

 

17h00-18h00 IKU 2/AIS 11

 

(Poór), Frank

 

17h00-18h00 Legantoj de Esperanto, Mattos

 

17h00-18h00 Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), Borovečki

 

17h15-18h00 Vegetaranoj (TEVA), Sonnenfeld

 

19h30-21h00 Bankedo, Lapenna

 

21h15-23h00 Kongresa Balo, Lapenna

 

Lundo, la 28-a de julio

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K1 (komencantoj), Sonnenfeld

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj), Borovečki

 

09h00-10h00 Kristanoj (IKUE/KELI), Mattos

 

09h00-10h00 IKU 3/AIS 21

 

(Spanò), Sekelj

 

09h00-10h00 UEA–seminario – Konsciigo 1, Frank

 

09h30-10h30 Tango-leciono 2, Hess

 

09h00-18h00 Libroservo 3, Régulo Pérez

 

10h15-11h45 Kleriga Lundo: Kantu kun Manŭel 1, Mattos15

 

10h15-11h45 Kleriga Lundo: Klerigaj ludoj, Sonnenfeld

 

10h15-11h45 Kleriga Lundo: Mastrumi sian tempon, Borovečki

 

10h15-11h45 Ŭonbulismo, Frank

 

10h15-12h00 UEA–seminario – Konsciigo 2, Sekelj

 

12h00-13h30 Kleriga Lundo: Interkulturaj travivaĵoj, Mattos

 

12h00-13h30 Kleriga Lundo: Kaligrafio, Borovečki

 

12h00-13h30 Kleriga Lundo: Tradukado multlingva, Sonnenfeld

 

12h15-13h45 Kongresa Temo 2, Frank

 

13h45-15h15 Kleriga Lundo: Kantu kun Manŭel 2, Mattos

 

13h45-15h15 Kleriga Lundo: Kunkrei elsendon por Muzaiko, Sonnenfeld

 

13h45-15h15 Kleriga Lundo: Por komuna katalogado (bibliotekemuloj), Borovečki

 

14h00-15h15 Amerika Komisiono, Sekelj

 

14h15-15h15 Hispana Eksprese 2, Frank

 

15h30-16h15 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K1 (komencantoj), Sonnenfeld

 

15h30-16h15 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj), Borovečki

 

15h30-16h30 Prelego pri Argentino 2: Argentino kaj energio, Frank

 

16h00-18h00 Komitata Forumo – Konsciigo, Sekelj

 

16h30-18h00 Amikaro de Bruno Gröning 2, Mattos

 

16h45-18h00 Internacia Arta Vespero 2 (provludoj), Borovečki

 

16h30-18h00 Metiejo kun edukado.net, Sonnenfeld

 

17h00-18h00 IKU 4/AIS 31

 

(Cramer), Frank

 

20h00-21h30 Nacia Vespero, Zamenhof

 

Mardo, la 29-a de julio

 

09h00-09h45 AIS 22

 

(Spanò), Hess

 

09h00-09h45 Koncerto: Flutistino Eida Lima, Mattos

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K2 (komencantoj), Sonnenfeld

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M2 (mezniveluloj), Borovečki

 

09h00-10h00 Prelego: Fino de la Ekonomia Kreskado, ĉu nova erao?, Sekelj

 

09h00-10h00 UEA–seminario – Kapabligo 1, Frank

 

09h00-18h00 Libroservo 4, Régulo Pérez

 

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K2 (komencantoj), Sonnenfeld

 

10h00-10h45 Junulara programo 1, Hess

 

10h15-12h00 UEA–seminario – Kapabligo 2, Sekelj

 

10h15-15h15 Tago de Kapabligo, Mattos

 

10h30-11h30 Prelego pri Argentino 3: Historio de Argentino, Frank

 

11h00-11h45 Asocio Spiritisma Mondo 1, Borovečki

 

11h00-12h30 Internacia Koruso 2 (provludo), Sonnenfeld

 

11h30-12h30 Tango-leciono 3, Hess

 

12h00-13h00 Spiritisma Eldonejo F.V. Lorenz, Borovečki

 

12h00-13h30 Akademio de Esperanto (publika), Frank

 

12h15-13h15 IKU 5 (Maurelli), Sekelj

 

12h45-13h45 Patronoj de TEJO, Hess

 

12h45-14h45 Azia Agado (KAEM), Sonnenfeld

 

13h15-14h00 AIS 12

 

(Poór), Borovečki

 

13h30-14h30 IKU 6 (Raola), Sekelj16

 

14h00-14h45 Centro E-Dokumentado (CED), Hess

 

14h45-15h30 Afrika Komisiono, Borovečki

 

14h45-16h00 Kongresa Temo 3, Frank

 

15h00-15h45 Radioaŭskultantoj (AERA), Sekelj

 

15h00-16h00 Hispana Eksprese 3, Sonnenfeld

 

15h15-16h00 Blinduloj (LIBE), Hess

 

15h30-16h15 Internacia Arta Vespero 3 (provludoj), Mattos

 

15h45-16h30 AIS 32

 

(Cramer), Borovečki

 

16h00-18h00 Komitata Forumo – Kapabligo, Sekelj

 

16h15-17h00 Juristoj (EJA), Sonnenfeld

 

16h15-17h00 Nefumantoj (TADEN), Hess

 

16h30-18h00 Amikaro de Bruno Gröning 3, Mattos

 

16h45-18h00 Prelego pri Argentino 4: Argentina literaturo kaj E-o, Frank

 

17h00-18h00 Ĝemelaj Urboj, Borovečki

 

18h00-19h00 Societo Zamenhof (akcepto, nur invititoj)

 

20h00-21h00 Koncerto Manŭel, Zamenhof

 

21h15-22h30 Koncerto Supernova, Zamenhof

 

Ĵaŭdo, la 31-a de julio

 

09h00-09h45 AIS 23

 

(Spanò), Hess

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K3 (komencantoj), Sonnenfeld

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj), Borovečki

 

09h00-09h45 Prelego pri Argentino 5: Sklaveco en Argentino, Sekelj

 

09h00-10h00 UEA–seminario – Komunumo 1, Frank

 

09h00-10h15 Prezentado de mallongaj filmoj, Mattos

 

09h00-18h00 Libroservo 5, Régulo Pérez

 

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K3 (komencantoj), Sonnenfeld

 

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj), Borovečki

 

10h15-11h15 IKU 7 (Gazzola), Frank

 

10h15-12h00 UEA–seminario – Komunumo 2, Sekelj

 

10h30-11h30 Tango-leciono 4, Hess

 

11h00-12h00 Prelego pri Argentino 6: E-o en la urbo Saenz Peña, Mattos

 

11h00-12h30 Medicinistoj (UMEA), Sonnenfeld

 

11h45-12h45 Junulara Programo 2, Hess

 

11h45-15h45 Esperantologia Konferenco, Frank

 

12h15-13h00 TEJO Sin Prezentas, Mattos

 

12h15-13h45 Kongresa Temo 4, Sekelj

 

12h30-13h15 Delegita Reto, Borovečki

 

13h15-14h00 AIS 13

 

(Poór), Hess

 

13h30-14h30 Arabaj dancoj: Elisa Vazquez Abraham, Sonnenfeld

 

14h00-14h45 Esperanto Studies Foundation (ESF), Borovečki

 

14h00-15h00 Centra Oficejo Respondas, Sekelj

 

14h00-15h00 Instruistoj (ILEI), Mattos

 

14h15-15h15 Esperanto-Centroj, Hess

 

15h00-15h45 Mez-Orienta Nord-Afrika Komisiono (MONA), Borovečki

 

15h00-16h30 Komercistoj (IKEF), Sonnenfeld

 

15h15-16h00 Libroj de la Jaro, Mattos17

 

15h15-16h30 Komitata Forumo – Komunumo, Sekelj

 

15h30-16h15 Asocio Spiritisma Mondo 2, Hess

 

16h00-17h00 Internacia Koruso 3, Borovečki

 

16h30-17h30 Itala E-Federacio (IEF) – kongresoj en Italio, Mattos

 

16h30-18h00 Filmo: Laŭ la spuroj de Tibor Sekelj, Frank

 

16h45-18h00 Internacia Arta Vespero 4 (provludoj), Sonnenfeld

 

16h45-18h00 Komitata Forumo – Kunordigo, Sekelj

 

17h15-18h00 Ateistoj (ATEO), Hess

 

20h30-22h15 Futbalmatĉo Esperanto-teamo, Polideportivo Colegiales

 

Vendredo, la 1-a de aŭgusto

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K4 (komencantoj), Sonnenfeld

 

09h00-09h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj), Borovečki

 

09h00-09h45 Prelego: Genetiko de la Origina Peko, Mattos

 

09h00-10h00 IKU 8 (Huang), Frank

 

09h00-12h00 Komitato de UEA 2, Hodler

 

09h00-18h00 Libroservo 6, Régulo Pérez

 

09h30-10h30 Kantado de La Espero, Sekelj

 

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K4 (komencantoj), Sonnenfeld

 

10h00-10h45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj), Borovečki

 

10h00-13h00 Junulara programo 3, Hess

 

10h30-11h30 Prelego pri Argentino 7: Famaj argentinaj kuracistoj, Frank

 

10h30-12h00 Internacia Koruso 4, Mattos

 

11h00-11h30 Postkongresoj, Borovečki

 

11h45-12h30 AIS 33

 

(Cramer), Borovečki

 

11h45-12h45 Koncerto: Nico Aloisio, Frank

 

12h00-18h00 KER-ekzameno (skriba), Sonnenfeld

 

13h00-15h00 Strategia Forumo, Frank

 

14h00-14h45 Legantoj de Kontakto, Sekelj

 

14h45-16h15 KER-ekzameno (parola), Borovečki

 

15h00-16h30 Oratora Konkurso, Sekelj

 

15h15-16h15 Venonta Universala Kongreso, Frank

 

15h30-17h00 Sciencamikoj (ISAE), Mattos

 

16h30-18h00 Aŭkcio, Frank

 

19h00-20h30 Internacia Arta Vespero, Lapenna

 

21h00-22h30 Hororfilmoj – X: la Fiulo el Fremda Kosmo (40 min.); Tra la Muro (45 min.), Lapenna

 

Sabato, la 2-a de aŭgusto

 

10h00-12h00 Solena Fermo, Villafranca

 

12h00-14h00 Libroservo 7, Régulo Pérez

 

14h00 FERMO DE LA KONGRESEJO

 

 

Komento

Gastlibro

Kontonomo Anonimulo
No Comments